Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2010

14:08

September 27 2010

boazerios
05:19
3379 c9c9 500
Lumo
Reposted fromAluslaw Aluslaw viazmyslony zmyslony

September 24 2010

boazerios
21:24
boazerios
21:23

June 21 2010

boazerios
00:05
możesz być najszczęśliwszą osobą na świecie, wszystko może Ci się układać, możesz wygrać kilkadziesiąt milionów złotych, możesz wieść niesamowite życie...
ale i tak zawsze jest ta jedna jedyna sprawa, która nie pozwala Ci się szeroko i szczerze uśmiechać.
Reposted fromsofasong sofasong viaKabrioletta Kabrioletta

June 19 2010

boazerios
19:07
0931 d1e2
Reposted fromNimrodel Nimrodel

May 20 2010

boazerios
09:29
boazerios
09:08

May 19 2010

boazerios
22:52
4191 40b1
boazerios
21:13
0102 f302 500

JAA, weg mit der Burka...
Reposted fromskidrow skidrow
boazerios
20:29
5183 a746
Reposted fromthebasscomesin thebasscomesin

May 18 2010

boazerios
09:38
boazerios
09:36
9196 313b
Reposted fromEpicurus Epicurus
boazerios
09:36
0003 dc0a
Reposted fromEpicurus Epicurus
boazerios
09:36
4368 b12f
Reposted fromEpicurus Epicurus
boazerios
09:35
6316 b71d 500
Reposted fromEpicurus Epicurus
boazerios
09:35
6308 577d
Reposted fromEpicurus Epicurus
boazerios
09:35
0204 b397
Reposted fromschneckerl schneckerl
boazerios
09:35
"Najchętniej teraz położyłbym się na łóżku. Z Tobą. Przytulił Cię i poszedł spać. A potem wstałbym rano i posprzątał Ci w domu. Ale najpierw zrobiłbym śniadanie. I kawę. A potem wzięlibyśmy razem kąpiel... Albo i dwie! I resztę dnia przeleżelibyśmy w łóżku. Chociaż mnie to by chyba rozniosło, leżeć tak bezczynnie. No, chyba że miałbym co robić."

"Ładną przyszłość planujesz."
boazerios
09:35
7946 29d0 500
Reposted fromEpicurus Epicurus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl